PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Szimba intézményi pályázat és a Közösségi pályázatok beszámolóinak feltöltéséhez


A *-gal megjelőlt mezők kitöltése kötelező!

Pályázati témakörPályázat azonosító

A pályázat benyújtásakor kapott azonosító.
Szimba pályázat esetén pl. SZIMBA2018/1111,
Közösségi pályázat esetén pl. 2018/1111


Szöveges szakmai beszámoló*

A szakmai beszámoló tartalmi követelményeinek leírása >>

Szöveges pénzügyi beszámoló, számlaösszesítővel*

Pénzügyi elszámolás követelményeinek leírása >>

Dokumentumok feltöltése (pl. számlák, fotók)

Egyszerre több dokumentum is kijelölhető.
10 MB-nál kisebb méretű dokumentumok tölthetőek fel.

Dokumentumok feltöltése később is lehetséges a BESZÁMOLÓKHOZ TARTOZÓ DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE linken.


A szakmai beszámoló tartalmi követelményei


A pályázó a támogatási összeg cél szerinti felhasználását szakmai beszámoló benyújtásával köteles igazolni a pályázat kiírója felé.


A szakmai beszámolónak a pályázatban vállalt feladatok leírását, megvalósulását, eredményeit kell bemutatnia, azt elektronikus úton kell a Generali a Biztonságért Alapítvány számára megküldeni a program zárását követő egy hónapon belül azzal, hogy a beszámolót és az annak részét képező egyéb dokumentumokat az Alapítvány kérésére eredeti példányban is rendelkezésre kell bocsátani.


A megküldött szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak vizsgálatára, hogy a pályázatban megjelölt szakmai programterv megvalósultnak tekinthető-e.


A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi elszámolás költségvetési soraihoz.


A maximum 2 oldalas beszámolóban szövegesen is be kell mutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósult meg a program. (Amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során változások történtek a szerződésben részletezettekhez képest, az eltéréseket indokolni kell.)


A szakmai beszámoló részét kell képezniük a fotó dokumentációknak, média megjelenéseknek, esetleges kiadványoknak és/vagy a Generali a Biztonságért Alapítvány által esetileg megjelölt egyéb dokumentációnak.


Vissza a beszámoló adatlaphoz >>


Pénzügyi elszámolás formai kellékei


Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az elszámoláskor benyújtott számviteli bizonylatok – számlamásolatok -csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatóak el. Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan vagy nem eredeti, illetve nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.


Ezért kérjük, különösen a számla átvételekor ellenőrizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag megfelel-e az ÁFA törvényben leírtaknak, valamint, hogy számszakilag is megfelelően van kitöltve. Kérjük, hogy az alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenőrizze átvételkor:


- számla kiállításának kelte és sorszáma;
- szállító neve, címe és adószáma;
- vevő neve és címe;
- teljesítés időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának időpontjától.


El nem számolható költségek, kizárás


A támogatási összeg a program megvalósításához használt gépjármű, élelmiszer, ital termékek, élvezeti cikkek (dohányáru, szeszesital) vásárlására, illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak, a szervezet egyéb működési költségeinek fedezetére nem fordítható, kivéve az olyan élelmiszer beszerzést, amelynek célja az egészséges ételbemutató, frissítők beszerzése sport tevékenységben részt vevők számára.


A Generali a Biztonságért Alapítvány a részére megküldött beszámolók kapcsán, azok tartalmi ellenőrzését követően a cél szerinti felhasználás ellenőrzése érdekében a fentieken túli, esetleges további dokumentumigényt is megjelölhet, amely igényt a pályázó az alapítvány által megjelölt határidőben köteles teljesíteni.


Vissza a beszámoló adatlaphoz >>


Kapcsolódó letölthető dokumentumok: