Tapasztalati megismerés az elméleti helyett? - Az élmények általi fejlesztés hogyanjai és miértjei

2020. szept. 4. - default

Hogyan áll szemben egymással az elméleti és a gyakorlati oktatás? Miként segítheti a gyerekeket az élmények általi fejlesztés? Milyen környezetben alkalmazhatóak az előbb említett módszerek?

Az élmények általi fejlesztés lényege, hogy a résztvevők interaktív programokon keresztül lehessenek aktív szereplői saját építkezésüknek. Fontos, hogy a tanulás újonnan szerzett vagy korábban tapasztalt élményekhez kapcsolódjon, hiszen a megszerzett tudás jövőben való lehető legideálisabb felhasználása a cél. 

A hagyományos oktatási és fejlesztési módszerek mellett egyre népszerűbbé vált az élmények általi tudásátadás, melynek során játékoskeretek között, könnyen megjegyezhető formában, szinte feltűnésmentesen érhető el egyre magasabb fokú eredmény. 

Hogy néz ki pontosan ez a módszer?

A Genereali Mosolyvadász program az Élményakadámia Egyesülettel együttműködve segít olyan fiataloknak foglalkozást biztosítani, akiknek szociális és családi helyzetük önmagában nem tudná lehetővé tenni a tehetséggondozást. Az ő esetükben különösen hangsúlyos, hogy különböző alternatívákra hívjuk fel a figyelmüket, kellő időt töltsünk velük, hagyjuk kialakulni a bizalmi légkört, és azt a közeget, ahol a fiatalok szabadon kifejezhetik gondolataikat, érzelmeiket.  

Hogyan segíthetünk ezeknek a gyerekeknek azért, hogy tudatában legyenek értékeiknek és ezeket erősíthessük is? 

Az Élményakadémia Egyesület a Generali Mosolyvadász program keretében 11 különböző gyermekotthonban nevelkedő fiatalnak szervez táborokat. Évente 12 nagyívű esemény kerül megrendezésre, ahol mintegy 900 gyermek vehet részt a programokon. A táborokban szabadtéri játékok, táncos-zenés, önkifejezést segítő módszerek, alacsonykötél-elemek, erdei expedíciók, valamint különféle kis- és nagycsoportos, illetve problémamegoldó feladatok is megjelennek. A programokat követő reflektálás segít elmélyíteni a megszerzett tudást, illetve felmérni a még hátralévő utat az eredmény eléréséhez, figyelembe véve a gyermekek igényeit.

De mégis mit tehetünk felelős személyként?

Legyen szó tanárokról, szülőkről, vagy bárhová sorolható, a gyermekre hatással lévő személyről, érdemes szem előtt tartanunk, hogyan tehetjük a legtöbbet az adott személy jóllétéért. Ha figyelmesek vagyunk, megismerhetjük őt, láthatjuk igényeit és szükségleteit, észrevehetjük, mi az, ami tetszik neki, és miben találja meg kevésbé önmagát. Követhetjük szellemi-fizikai fejlődésének útját, tanúi lehetünk gondolatainak, ezen kívül beavatottak az életébe. Az élményalapú oktatás segítségével egy közös úton juthatunk el a felfedezés öröméig. Tanácsot kérhetünk különféle szervezetektől, tájékozódhatunk az internetről nyert megbízható forrásokból, illetve kommunikálhatunk mind a többi, gyerekekkel foglalkozó személlyel, és magukkal a fiatalokkal is. Ha az a cél, hogy a legjobbat tegyük a fiatalokkal, érdemes lenne az ő véleményüket is megismernünk, nemde?

Hasznos lehet tudatni a gyermekkel, hogy ismerje fel erősségeit, legyen figyelmes és kíváncsi a világra. Elgondolkodhatunk azon is, mit tegyünk, ha kudarc éri a fiatalt. Tisztázhatjuk azt, hogy ez az élet része, és egyfajta tanulási folyamat, de akár alternatív megoldásokra is ösztökélhetjük az illetőt. Nagy hangsúlyt fektethetünk a problémamegoldásra is, amely az élet minden területén segítséget nyújthat.

Mégis hol fogják hasznosítani a gyerekek a megszerzett tudást?

A felnőtté válás és az önálló életbe való belépés egy mindannyiunk számára ismert, akadályokkal teli folyamat. Éppen ezért érdemes tenni azért, hogy megkönnyítsük ezt a helyzetet, hiszen a változásokra való felkészülés nem lehetetlen küldetés. Az élet minden területén elengedhetetlen elem a közösségben való együttműködés és a kooperáció, ami mind az iskolában, mind a munkahelyen remekül kamatoztatható. A kritikus gondolkodás és a széleskörű tájékozódás, az események kiértékelése segíthet minket a döntések mérlegelésében és meghozatalában. Az empátia gyakorlása pedig közelebb hozhat minket embertársainkhoz. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk képességeinkkel és ismerjük saját értékeinket és azokat a területeket, ahol még érdemes erőt fektetnünk a fejlődésbe. Ezek alkalmazása a családi-párkapcsolati, de a baráti kapcsolatokra is jótékony hatással lehet.

Kulcsfogalom lehet itt is az emberség, a szó minden értelmében: 

Az élményalapú nevelés tehát hagyományos, ám nem minden esetben használt eszközök segítségével teszi lehetővé a gyermekek fejlődését. Bátran alkalmazzuk ezeket a módszereket, hiszen elősegíti a bizalom kialakulását, és megadja a gyermeknek azt a lehetőséget, hogy olyan úton indulhasson el az életbe, amely számára a legideálisabb választás.