Állj rajthoz, mi segítünk! - közösségi pályázat

A Generali a Biztonságért Alapítvány kiemelt célja az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport támogatása. Alapítványunk a tömegsportok közül az amatőr futást kívánja ösztönözni, futóeseményeken való részvétel támogatásával.


1. Mi a pályázat célja?

Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.


2. Mire lehet pályázni?

Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.


3. Kik pályázhatnak?

Szabadidősport-egyesületek, diáksport-szervezetek, oktatási intézmények. Profi versenyzők nevezésének támogatását nem lehet igényelni. A pályázatra Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.


4. Mekkora összeg pályázható

Pályázó szervezetenként maximum 50 e, 100 e vagy 150 e Ft értékben lehet benyújtani igényt nevezési díjak támogatására.


5. Milyen futóeseményekre lehet nevezési díj-támogatást kérni?

Erre szakosodott szervező által nyilvánosan, amatőrök számára is meghirdetett 2021-ben megvalósuló magyarországi futóeseményeken való részvételre lehet pályázni az amatőr versenyzők nevezési díjára. Csak olyan rendezvényre lehet kérni támogatást, amely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és biztosítja az előírt egészségügyi feltételeket.


6. Hogyan kell pályázni?

A pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány weboldalán keresztül történik, az online kérdőív kitöltésével. Itt meg kell jelölni a nevezendő személyek számát, életkorát, a futó eseményeket, amelyeken részt kívánnak venni, az események időpontjának megjelölésével, valamint a nevezési díjak összegét. Legalább 10 személy részvétele szükséges a pályázat elnyeréséhez. Röviden be kell mutatni a pályázó szervezetet, illetve tételes költségvetést kell bemutatni az igényelt támogatási összegre. A pályázó létesítő okiratát, a pályázó hatósági nyilvántartásának kivonatát és a kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatot is fel kell tölteni.


7. A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos


8. A pályázatok elbírálási határideje: Folyamatos


9. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Generali a Biztonságért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, külső szakértők bevonásával.


10. A támogatás folyósítása:

A kifizetések a szükséges dokumentumok beérkezését követő 3 héten belül megtörténnek.


11. Elszámolási kötelezettség

A nyertes pályázók kötelesek bemutatni az érvényes nevezéseket és valamennyi támogatott nevezőnek az eseményen való részvételét igazoló bizonylatot.


12. A támogató megjelenítése

A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét, mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.


13. A pályázati keret

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete és az egy pályázat által elnyerhető támogatási összeg meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott pályázati lehetőség a 2021-es évre vonatkozóan lezárul. Erről az alapítvány az alapitvany.generali.hu honlapon ad tájékoztatást.

 

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. Az Alapítvány továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a támogatást a pályázó által igényelt összegtől eltérő mértékben állapítsa meg. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.


14. További információ

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com


15. Pályázati beszámoló feltöltése: online

 

Beszámolóhoz feltöltendő dokumentumok: 

a nevezés befizetését igazoló számla másolata, az egyesületi tagok név szerinti benevezését igazoló dokumentum (pl. nevezési lista, vagy a nevezés visszaigazolását jelző e-mail), a versenyen történő indulást igazoló dokumentum (pl. hivatalos eredménylista)