A  Generali a Biztonságért Alapítványt 1995-ben hozta létre alapítónk, a Generali Biztosító, hogy olyan társadalmi célok megvalósulását támogassa, amelyek hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez, a közlekedés biztonságának növeléséhez, valamint lehetőségeket teremtenek a gyermekek és fiatalok számára az egészséges testi-lelki fejlődésre.

Az alapítvány céljai:

Közlekedésbiztonság
Gyermek- és ifjúságvédelem
Egészségmegőrzés
THSN program az újszülöttekért

Alapítványunk elkötelezett a testi-lelki biztonság megteremtése mellett. Tevékenységünk fókuszában áll a közlekedésbiztonság, az egészségmegőrzés, valamint az egészséges életmódot elősegítő diák- és szabadidősport támogatása. Fontosnak tartjuk a prevenciót, így a baleset- és betegségmegelőzést is, valamint ezen témákhoz kapcsolódó  társadalmi szemléletformálás támogatását. A felnövekvő generációért érzett felelősség tudatában köteleztük el magunkat a gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi céljai mellett. Tevékenységünk tervezésekor mindig kiemelt szerepet kaptak a családok, a gyermekek, a gondoskodás, a testi-lelki biztonsághoz szükséges ismeretek átadása. Ezen célok mentén számos civil szervezetnek, helyi közösségnek tudunk segítséget nyújtani, programjainkon keresztül aktívrészesei szeretnénk lenni  mindennapjaiknak.

Tevékenységeink között szerepel  az életmentési ismeretek átadása: elsősegélynyújtó képzéseinkkel fejleszteni szeretnénk az emberek készségszintű tudását a témában. Szűrőbuszaink járják az országot, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot biztosítva akár az elszigeteltebb településeken élő közösségek, akár nagyvárosok rohanó lakóinak számára. Az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport szolgálatában álló programjaink segítségével igyekszünk felhívni a figyelmet a testmozgás fontosságára. Szeretnénk minél szélesebb körben hozzásegíteni az embereket az aktív életmódhoz, támogatva a mindenki számára elérhető tömegsportot, így például futóversenyek megrendezését és azon való részvételt, hiszen a mozgást sosem késő elkezdeni. Céljaink között szerepel a közlekedés biztonságosabbá tétele, a kerékpárosok és gyalogosok védelme. Országszerte telepítünk okos zebrákat, amelyek növelik a biztonságos átkelések számát.
Hiszünk az élménypedagógiai módszerekben, amelyekkel már az óvodás gyerekek is tapasztalati úton sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait közlekedésbiztonsági élményprogramunkon keresztül. 

 

 

Gyermekeink a jövő, ezért szeretnénk segíteni az egészséges fejlődésüket célzó programokat már egészen fiatal kortól kezdve. A Blum óvodapedagógiai program támogatásával szeretnénk elősegíteni, hogy minden gyermek kibontakoztathassa képességeit, és kiegyensúlyozott, rugalmas, együttműködő és kreatív felnőttekké váljanak. Gyermekotthonok számára a Generali Mosolyvadász Program keretében nyújtunk éveken átívelő támogatást közösségi programjaikhoz, valamint élménytáborokat szervezünk a családjukat nélkülözni kénytelen fiatalok számára. Tapasztalatunk szerint nem csak egy életre szóló élménnyel gazdagodnak a többnapos programsorozaton, de felfedezik azt is, hogy saját belső értékeik hogyan segíthetik további sikereiket az életben. Játékos és építő környezetben ismerkedhetnek meg jobban önmagukkal és társaikkal.

Számunkra a biztonság fogalmába beletartoznak az olyan,  a kor diktálta kihívások, mint például a cyber-biztonság, az internetes térben való jelenlét biztonsága, a fiatalok védelme például az internetes zaklatás ellen. Szeretnénk megmutatni mindazt az élményszerűséget és játékosságot, amely módszereinkben és programjainkban visszaköszön, így találkozhatsz velük a különböző közösségi felületeken Generali Mosolyőr néven is. Kövess minket, ne maradj le legfrissebb pályázati lehetőségeinkről és tippjeinkről!