Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer - Pályázati felhívás

A Generali a Biztonságért Alapítvány céljai között szerepel a közlekedésbiztonság támogatása. A gyalogosok védelme a közlekedésben különösen fontos, jelen pályázat kiírására e cél megvalósítása érdekében kerül sor. Alapítványunk a kivitelezési költségek 50%-át vállalja, a pályázó önkormányzat részéről 50% önerő biztosítása szükséges.

 

Mi az Okos Zebra?

A Safecross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos.

 

Hogyan működik?

Az Safecross Okos Zebra rendszer keretében az út két szélén - megfelelő távolságban az útpadkától – oszlopok kerülnek kihelyezésre, az ezekben lévő szenzorok érzékelik a gyalogosok áthaladását. Amikor az érzékelők bekapcsolnak, egy vezérlő egységen keresztül jelzést adnak az útburkolatba helyezett aktív LED lámpáknak, ezzel megállásra figyelmeztetve a gépjárművezetőket. Ez a jelzés kizárólag addig tart, ameddig a gyalogos áthalad az úttesten. Így a jelzés csak akkor lép működésbe, amikor az valóban indokolt. A rendszer célja, hogy az adott gyalogátkelőnél a járművezetők számítsanak rá, hogy ha villog a LED, akkor gyalogosátkelés történik és meg kell állniuk. A technológia folyamatos fejlesztésével az érzékelők műszaki megoldásai változhatnak. A rendszer működése hálózati csatlakozást igényel. A működéssel kapcsolatos további információ: http://solarway.hu/okoszebra/ linken érhető el.

 

Milyen hatásra számíthatunk?

A baleseti statisztikák szerint a gyalogosokat érintő közúti balesetek, nagy százalékban a kijelölt gyalogátkelőkön következnek be. A gyalogosvédelmi rendszer célja, hogy hatékonyan megelőzze és csökkentse az így bekövetkezett baleseteket.

 

Mely gyalogátkelőket szeretnénk védeni a rendszerrel?

Közlekedési lámpával nem rendelkező kijelölt gyalogátkelőhelyeket keresünk, amelyek rendelkeznek útburkolati felfestéssel. Előnyt jelent, ha elérhető kiépített közvilágítási rendszer, hálózati csatlakozási pont, illetve, ha önkormányzati kezelésben van az adott útszakasz.

 

Ki a gyalogátkelőhely kivitelezője?

A pályázat megvalósítása kizárólag az Alapítvány szerződött partnerével, a SafeCross® Okos Zebra rendszer kifejlesztőjével történhet. Partnerünk a rendszer útburkolaton történő telepítésének előkészítéséhez, megtervezéséhez és kivitelezéséhez magas szakmai felkészültséggel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik.

 

Kik pályázhatnak?

Várjuk mindazon magyarországi települési és kerületi önkormányzatok jelentkezését (pályázatát), akik településükön a lakosság biztonságos közlekedésének érdekében a forgalmasnak és balesetveszélyesnek ítélt útkereszteződésbe a gyalogosátkelőhöz Okos Zebra rendszer kiépítését tervezik, annak érdekében, hogy ezen útszakaszokon a balesetek számát csökkentsék. A pályázónak a költségek 50%-át kell önerőként vállalnia, a fennmaradó 50%-ot a pályázat kiírója biztosítja, közvetlenül a kivitelező számára.

 

Mennyibe kerül egy okos zebra kialakítása?

A helyi adottságoktól függően (2, 3 vagy 4 sávos út, egyéb műszaki adottságok) bruttó 4,14 millió, 4,37 millió vagy 4,6 millió forint között alakul. A pontos kivitelezési költséget a kitöltött műszaki felmérőlap feltöltését követően tudjuk meghatározni. Az így megállapított költség felét kell viselnie a pályázónak (önkormányzatnak) közvetlenül a kivitelező felé.

 

Miként kell benyújtani a pályázathoz?

A pályázó több lehetséges, 2 vagy 4 sávos, közlekedési lámpával nem rendelkező kijelölt gyalogátkelő helyszínre is javaslatot tehet. A helyszínválasztást forgalmi, illetve baleseti statisztikával is alá kell támasztani. A pályázatot az online adatlapon lehet feltölteni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat ugyanezen fórumon történő visszavonásáig folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezésétől számított 50 napon belül. A döntésről a pályázót e-mailben értesíti az Alapítvány.

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványnak a fenti pályázati témára szánt költségkerete korlátozott. Az Alapítvány ezért fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indokolás nélkül elutasítson, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem tud biztosítani.

 

Hogyan születik döntés?

A benyújtott pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma – szakértői vélemények figyelembevételével – egy súlyozott pontrendszer alapján bírálja el, figyelembe véve többek között a forgalmi és baleseti statisztikát, a közelben működő oktatási-egészségügyi és egyéb, nagy gyalogosforgalmat generáló létesítmények jelenlétét és az Alapítványnak a pályázati témakör támogatására rendelkezésre álló anyagi kereteit. A döntés-előkészítés során a műszaki információk pontosítása érdekében a kivitelező közvetlenül is felveszi a kapcsolatot a pályázóval.

 

A nyertes pályázók támogatását az Alapítvány három oldalú jogviszony keretében nyújtja, amelyben a pályázó, mint megrendelő, a kivitelező mint vállalkozó, az alapítvány pedig mint támogató szerződnek egymással.

 

Hogyan történik a megvalósítás?

A támogatásra javasolt pályázóval a kivitelező felveszi a kapcsolatot és egyeztet a helyszín kiválasztásáról, a szükséges ügyintézés menetéről és a megvalósítás részleteiről.

 

Hogyan történik a támogatás?

A Generali a Biztonságért Alapítvány évente összesen legfeljebb 20 településen történő, településenként 1-1 Okos Zebra rendszer kiépítésének a támogatását vállalja a kivitelező megvalósításában. A kivitelezési költségek 50%-át a Generali a Biztonságért Alapítvány közvetlenül a kivitelezőnek fizeti ki. Pályázónak hozzá kell járulnia a támogatói tábla kihelyezéséhez a megvalósult beruházás helyszínén.

 

A továbbiakban, valamennyi fenntartási költség a megrendelőt terheli.

 

Megadandó adatok:

 • Önkormányzat neve:
 • Székhelye:
 • Adószáma:
 • Bankszámlaszáma:
 • Képviseli:
 • Kapcsolattartó:
 • Email, telefonszám:
 • A pályázat szöveges indoklása:
 • Csatolandó dokumentumok:
 • Lehetséges helyszínek, térképpel, helyszínrajzzal,
 • Rendőrségi közúti baleseti statisztika az adott útszakasz(ok)ra,
 • Forgalmi adatok az adott útszakasz(ok)ra (önkormányzat vagy rendőrség által ellenjegyzett nyilatkozat),
 • Nyilatkozat a pályázótól arra vonatkozóan, hogy az útszakasz(ok) kinek a kezelésében áll(nak),
 • A gyalogátkelő vonzáskörzetében elhelyezkedő oktatási, egészségügyi és egyéb, nagy gyalogosforgalmat generáló intézmények, létesítmények megnevezése és napi látogatószáma,
 • Nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzat vállalja az 50%-os önrészt. (Ezt elegendő egy későbbi szakaszban feltölteni, a műszaki felmérőlap alapján 72 órán belül árajánlatot ad kivitelező partnerünk, ami alapjául szolgálhat a nyilatkozatnak.)
 • Műszaki felmérőlap